Megvásárolható könyvek

A Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület az elmúlt években számos könyvet adott ki, melyekből néhány példány még mai napig megvásárolható. Az aktuális készletről érdeklődni a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület ferencvarosiseta@gmail.com e-mail címén lehet.

JELENLEG MEGVÁSÁROLHATÓ KÖNYVEINK

Ferencvárosi mozi

Ár:  3.000 Ft

Szerkesztő: Gönczi Ambrus
Kiadta: Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület, Budapest

„Ferencvárosi mozi” - ez a szókapcsolat manapság már csak a Lurdy-házban működő többtermes filmszínházat jelenti. A IX. kerületben jelenleg ez az egyetlen mozi létezik. Ez persze nem kerületi sajátosság: Budapesten, vidéken, de az egész világon egyre kevesebb mozi található, és a meglévők is folyamatos fenntartási gondokkal küzdenek.

Az emberek, ha manapság mozifilmet akarnak nézni, videoszalagon vagy DVD-n megveszik, kikölcsönzik, legrosszabb esetben letöltik az internetről, hogy aztán otthon, kényelmes foteljeikbe süppedve, távkapcsolóval a kezükben egy személyben legyenek nézők, jegyszedők, büfések, ruhatárosok és mozigépészek. De vajon egyenértékű-e az így szerzett élmény azzal, amit elődeink a moziban éltek át? A „moziérzést” is le lehet tölteni, meg lehet vásárolni a filmmel együtt? Aligha, de kérdés, hogy ez mennyire fontos dolog manapság.

Akárhogy is van, könyvünk az összes olyan mozinak megpróbál emléket állítani, mely a hőskortól kezdve egészen napjainkig a IX. kerületben működött. Ugyan a mozikból nem sok maradt meg, de ha csak egy érzést, egy jó filmet, vagy éppen egy fontos randevút eszünkbe juttatnak, már megérte felidézni őket.


Üdvözlet a Ferencvárosból II.

Ferencvárosi képeslapok az elmúlt 70 évből

Ár:  3.000 Ft

Szerkesztő: Gönczi Ambrus, Winkelmayer Zoltán
Kiadta: Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület, Budapest, 2008
Forma, terjedelem: A/4‐es formátum, kötött, 104 oldal

A ferencvárosi képeslapokat bemutató forráskiadvány második részében (az első rész Üdvözlet a Ferenczvárosból címmel jelent meg) zömmel 1945 utáni képes levelezőlapok kerülnek bemutatásra. A kiadványban szereplő képeslapok és témák sorrendjét olyan módon határozták meg a szerkesztők, mintha turistaként repülővel érkeznénk Budapestre: először légifotók, majd a Gellérthegyről készült látképek alapján kiadott képeslapok, ezt követően Ferencváros nevezetes épületeiről, köztereiről, utcáiról készült fotók segítségével ismerkedhetünk meg a főváros.


Így látjuk 1956‐ot

Válogatás középiskolások írásaiból

Ár:  1.000 Ft

Szerkesztő: Lukács Emília
Kiadta: Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület, Budapest, 2006
Sorozatcím: Ferencvárosi almanach (ISSN: 1788 3539)
Forma, terjedelem: A/5‐ös formátum, fűzött, 77 oldal

Ferencváros és 1956. Ez a dátum és ez a kerület egymástól elválaszthatatlanok már több mint 50 éve. Szerencsére sokan vannak még közöttünk, akik végigélhették a forradalom dicsőséges és felemelő napjait, és átélték a leveretés és az azt követő terror minden szenvedését is. A Helytörténeti Egyesület arra volt kíváncsi 2006-ban, mit jelent a forradalom a ferencvárosi közép- iskolásoknak, milyen érzéseket és gondolatokat ébresztenek bennük. A gyűjteményes kiadványban a diákok kis dolgozataikban egy-egy forradalmi eseményről írják meg véleményüket, van, aki '56 által ihletett versét mutatja be, és olyan diákok írása is olvasható ebben a kötetben, akik egy-egy akkori szereplővel folytattak beszélgetést. Nagyon érdekes szembesülni azzal a ténnyel, hogy minden ellenkező híreszteléssel szemben igenis sok mai fiatalnak fontos 1956, a szabadság, önzetlenség, önfeláldozás, szeretet, együttérzés és a közösség.

Sorolhatnánk még azokat az emberi érzéseket, melyek összetarthatnak egy nagyobb közösséget. És ezek az érzések tapinthatóan jelen vannak ebben a kötetben. Érdemes erről megbizonyosodni.


1956 Ferencvárosban

Ár:  2.000 Ft

Szerkesztő: Lukács Emília
Vál.: Gönczi Ambrus
Kiadta: Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület, Budapest, 2006
Sorozatcím: Ferencvárosi almanach (ISSN: 1788 3539)
Forma, terjedelem: A/5‐ös formátum, fűzött, 208 oldal + 11 melléklet

Az 1956-os szabadságharc és Budapest IX. kerülete, Ferencváros, a fegyveres felkelők egyik központja. Kálvin tér, Ráday utca, Bakáts tér, Ferenc körút, Üllői út - ismert helyszínek. A Kilián laktanya, amely „országszerte, sőt világszerte legendássá vált... de a harci siker döntő mértékben a környező VIII. és IX. kerületi civil harcosok érdeme volt”- írja Eörsi László. Kitartásuk, szilárdságuk meghatározó volt a forradalom átmeneti győzelmében. A három legjelentősebb IX. kerületi fegyveres csoport, a Tűzoltó utcaiak, a Berzenczey utcaiak és a Tompa utcaiak november 8-ig harcoltak.

Budapesten az utolsó lövéseket a IX. kerületben adták le a felkelők akkor, amikor város szerte ár felszámoltak minden ellenállást. Emlékükre látott napvilágot az almanach Eörsi László tanulmányával a ferencvárosi forradalmárokról, Dobai Péter gondolataival a szabadságharc parancsnokáról, Angyal Istvánról és szépirodalmi szemelvényként Körösi Zoltán írásával. IX. kerületi szemtanúk visszaemlékezései hitelesítik a forradalom eseményeit, és idézik fel élethűen a megtorlás időszakának hangulatát. A forradalom idején megjelent újságcikkekkel és az események színterén készült fotókkal gazdagon illusztrált helytörténeti zsebkönyv egyszerre emlékkötet és ismeretterjesztő kiadvány. Szól azokhoz, akik emlékeznek, és az ifjabbakhoz, hogy megemlékezzenek.

Szól azzal a szándékkal, hogy Angyal István kívánságát közvetítse:
„Kérem, hogy ennek a szertelen ifjúságnak - amelyiknek én is tagja
vagyok - bocsássák meg bűnét, és szeressék.”


Mesélnek a ferencvárosi utcák

Helytörténeti olvasókönyv

Ár:  3.000 Ft

Szerkesztő: Lukács Emília
Kiadta: Budapest, Ferencvárosi Önkormányzat, 2002
Forma, terjedelem: A/4‐es formátum, kötött, 253 oldal + 3 melléklet

A ferencvárosi múlt bemutatásában mérföldkőnek bizonyult, amikor megszületett ez a kötet. Helytörténeti olvasókönyvnek indult, de sokkal több lett belőle.

Ebben a témakörben a kerületben mindaddig nem adtak ki oktatási célra is használható összefoglalást.  A cél  olyan oktatási segédanyagként használatos helytörténeti olvasókönyv összeállítása volt, amely a lakóhely múltjának és értékeinek megismerését szolgálja, a tizenéves korosztályt szólítva meg, de ezen túlmenően szól a kerületben élőkhöz és a városrész iránt érdeklődőkhöz.

Az olvasókönyv három nagy szerkezeti egységre tagolódik, Belső-Ferencváros, Középső-Ferencváros, Külső-Ferencváros utcáit, jelentősebb emlékhelyeit foglalva össze, korántsem a teljesség igényével. A kerület jelentősebb utcái mind helyet kaptak a könyvben, de több utcát csak fotó vagy nevének említése képvisel, mint ahogy nem minden emléktábla „fért el" a történések bámulatos gazdagságát kínáló kerület eseményeinek rendszerezése közben egy könyv keretében. A fejezeteket  több helyen szépirodalmi szemelvények egészítik ki, ferencvárosi színhelyek hangulatát idéző részletek vagy olyan alkotások, amelyek a kerületben születtek, illetve utcanévadók művei vagy róluk szóló írások. A fejezetek tartozéka a lábjegyzetekben elhelyezett fogalommagyarázat.

A könyv megjelenését követően hamarosan vetélkedősorozat indult útjára, melyet először a felkészítő tanárok lelkesedése mozgatott, majd 2005-től kezdve már egyesületi keretek biztosítják a helytörténeti ismeretek tanórán kívüli megismerését.

Ez a könyv példa arra, milyen hatása lehet az írott szónak, főleg, ha az a közös múltunkat tárja fel és mutatja be.