Főoldal

 

A Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület  tevékenységével, a helyi közösség szolgálatában állva, az alábbi célok előmozdítására törekszik:

- a helyi, kulturális identitás megjelenítése, megerősítése;
- a nevelés, a tanulás, az oktatás támogatása;
- a lakóhely történelmi, kulturális, művészeti, vallási emlékei iránti érdeklődés kialakítása, az informális tudás gyarapítása, az alkotómunkára való ösztönzés, hagyományápolás;
- a helyi példákon keresztül a lokális, az országos és az egyetemes történelem egységének érzékeltetése;
- a lakóhelyi környezethez tartozás érzésének elmélyítése, a közügyek iránti érdeklődés fejlesztése, a nemzeti önismeret segítése;
- a városrész történetének bemutatása;
- helytörténeti, helyismereti, turisztikai  információkhoz való hozzáférés segítése.